ERP คืออะไร?

ERP หรือที่ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวางแผนจัดการบริหารทรัพยากรภายในองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการจัดการฐานข้อมูลต่างๆภายในองค์กรให้ทำงานรวมกันภายใต้ระบบเดียวกันได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันสูงสุด โดยภายในระบบจะประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน อาทิเช่น ระบบบัญชี ระบบขนส่ง เป็นต้น

ERP ดีอย่างไร?

ในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าการจัดการ “ต้นทุน” เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก จึงทำให้การจัดการองค์กรให้เป็นระบบระเบียบนั้นเป็นอีกเรื่องที่ทุกธุรกิจควรคำนึงถึง เหตุนี้หลายๆธุรกิจจึงได้นำ ระบบ ERP หรือ ระบบช่วยวางแผนและจัดการองค์กร เข้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือ ทำให้องค์ทราบแหล่งที่มาของทรัพยากรต่างๆได้อย่างจัดเจน รวมไปถึงข้อมูลเอกสารภายในองค์กรทั้งหมด และส่งผลให้การส่งต่องานในฝ่ายต่างๆนั้นเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ยิ่งความผิดพลาดในการทำงานน้อย ต้นทุนในการดำเนินงานก็ยิ่งน้อยตามไปด้วยนั้นเอง

ตัวอย่างธุรกิจ...

ธุรกิจขายอุปกรณ์ไอที ที่จำเป็นต้องมีระบบตรวจสอบสต็อกสินค้าออนไลน์และระบบเช็คการรับเข้า สั่งซื้อสินค้า เพื่อบริหารตัวแทนจำหน่ายในสาขาต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำมาวางแผนการดำเนินงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจ SME

เหมาะกับ ERP รูปแบบใด

ธุรกิจประเภท SME นั้นเป็นธุรกิจที่มีระบบขั้นตอนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเท่า บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งรูปแบบระบบERP ที่เหมาะกับประธุรกิจดังกล่าว คือ ERP ขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า  Mini ERP  โดยระบบ Mini ERP นั้นมีจุดประสงค์การทำงานที่เหมือนกับ ERP ปกติก็คือ จัดการองค์กรให้เป็นระบบ และใช้ทรัพยากรในธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

Mini ERP คืออะไร?

ระบบ Mini ERP หรือ ระบบช่วยวางแผนและจัดการองค์กรขนาดย่อม คือระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการดำเนินงานที่ไม่ซับซ้อน และ ต้องการจัดสรรทรัพยากรและวางแผนการดำเนินเงินได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อดีของระบบ Mini ERP นั้น เป็นระบบที่ช่วยอำนวนความสะดวก ลดจำนวนคน จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกด้วย

ประโยชน์ของ Mini ERP

  • สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
  • มีระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อช่วยให้ทำงานร่วมกันได้หลายแผนก
  • มีระบบช่วยจัดการสต๊อกออนไลน์อย่างมืออาชีพ แบบ Real Time
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มยอดขาย ผู้บริหารเห็นภาพรวมองค์กร
  • ลดคน ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน วิเคราะห์และประมาณการได้อย่างแหม่นยำ
  • มีระบบจัดการใบงาน ใบขอซื้อ และติดตามสินค้าด้วย Serial Number.
  • สามารถบริหารจัดการหน้าเว็บ E- Commerce ได้ด้วยตัวเอง

Minsoff หวังว่าบทความที่ทางเราได้เขียนขึ้นภายใต้หัวข้อ ” ERP คืออะไร?” จะทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะ

ระบบหลังบ้าน miniERP พร้อมด้วยเว็บ E-Commerce

ทดลองใช้งานฟรี15วัน

ไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต สมัครแล้วรับรหัสทางอีเมล์ ทดลองใช้ได้เลย